Warsztaty

Dzieci mają do wyboru szeroką gamę warsztatów prowadzonych przez wszystkich nauczycieli, na których mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Są to zajęcia nieodpłatne dla dzieci chętnych, zaangażowanych, posiadających predyspozycje w danym kierunku. Dobór dzieci do udziału w warsztatach poprzedzony jest diagnozą prowadzoną przez nauczycieli oraz konsultacjami z rodzicami.

  • Warsztaty plastyczne: Pani Sylwia, Pani Asia, Pani Monika, Pani Teresa, Pani Karolina
  • Warsztaty ekologiczne: wszyscy nauczyciele
  • Warsztaty muzyczno - ruchowe: wszyscy nauczyciele
  • Zabawy z językiem niemieckim: Pani Magdalena
  • Koło Przyjaciół Wrocławia: Pani Teresa

W ramach warsztatów dzieci uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach, wystawach plastycznych.