Zajęcia dodatkowe

Opłacane z budżetu przedszkola:

  • gimnastyka korekcyjna we wszystkich grupach ( dzieci po badaniach)
  • terapia logopedyczna we wszystkich grupach ( dzieci po  badaniach logopedycznych )
  • religia ( udział dzieci, których rodzice wyrazili pisemna zgodę)
  • Mali Wspaniali – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuki walk finansowany przez Departament Edukacji  odbywające się we wszystkich grupach w każdy wtorek w godz. 9.00- 12.00 prowadzone przez instruktora.

Udział w projektach:

  1. Walka z próchnicą: wszystkie grupy, spotkania ze stomatologiem na terenie placówki,
  2. Szkoła w mieście: wszystkie grupy: wyjścia do teatru, NFM, kina ….,
  3. Szare na zielone: zagospodarowanie ogrodu przedszkola