Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice Informuję, że 12 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. System elektronicznej rekrutacji  dostępny będzie pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl . Wydawanie rodzicom haseł dostępu do indywidualnych kont dzieci rekrutujących się  do klasy I Szkoły Podstawowej rozpocznie się 11.03.2020r w godzinach 8.00- 15.00.   Dorota Bencal

Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej

Szanowni RodziceInformuję, że w dniach od 5 marca do 12 marca 2020 rNALEŻY ZŁOŻYĆ PODPISANĄWOLĘ KONTYNUACJI KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO PRZEDSZKOLAna rok szkolny 2020/2021 bez uczestniczenia w procesie rekrutacji . Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W …

Przerwa wakacyjna

Szanowni Państwo Informuję, że w okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej w tym roku  to sierpień. Termin  jest uzgodniony z Radą Rodziców i zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym przez Wydział Edukacji.   Dorota Bencal  

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się od dnia 20 marca 2020 i będzie trwała do dnia 25 marca 2020. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych we Wrocławiu są zamieszczone na stronie:  rekrutacje.edu.wroclaw.pl Dorota Bencal