Ważne wydarzenie

Dnia 3-go czerwca 2005 roku nasze przedszkole otrzymało imię:

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Dyrektor Przedszkola nr 113 oraz Grono Pedagogiczne z całego serca dziękują wszystkim rodzicom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i tym samym przyczynili się do wzbogacenia uroczystości nadania imienia tej placówce.

 

Pisma z kuratorium i wydziału edukacji:

30 lecie Przedszkola

03.06.2008